Wsparcie UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. "Rozwój działalności sektora usług w zakresie sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz udostępniania powierzchni dyskowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania" mająca na celu "Wprowadzenie na rynek usług związanych z sprzedażą hurtową sprzętu komputerowego oraz z udostępnianiem powierzchni dyskowej w chmurze poprzez rozwój działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji pracowników oraz zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, oprogramowania w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową." ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: rozwój technologiczny regionu przy jednoczesnym zapewnieniu innowacyjności i bezpieczeństwa, dostępność technologii dla lokalnych przedsiębiorstw zwiększających ich konkurencyjność