Audyty

Audyty

Oferujemy Państwu:

  • Audyt sprzętu i oprogramowania – którego podstawowymi działaniami są: analiza stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowanie i uzupełnienie brakujących licencji oraz wdrożenie procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem.
  • Finansowo – zoptymalizujecie Państwo plany inwestycyjne, kupując i aktualizując jedynie niezbędne dla firmy programy i licencje.  Zredukowane zostaną również koszty pomocy technicznej poprzez usunięcie zbędnych i przestarzałych składników infrastruktury.
  • Merytorycznie – świadomie będziecie Państwo wykorzystywać posiadane w Waszej Firmie oprogramowanie oraz unikniecie konsekwencji prawnych, a co za tym idzie również finansowych używając jedynie legalnego oprogramowania.
    Ponadto będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego.

 

  • Audyt wydruków (druku) – globalnie dla całej organizacji, jak i dla poszczególnych oddziałów.
  • Raport z Audytu Wydruków zawierający dane zebrane w ciągu 30-90 dni roboczych z audytowanej jednostki. Podsumowaniem raportu jest lista działań, jakie należałoby wykonać, aby zmniejszyć koszty wydruków oraz zwiększyć ergonomię pracy.
  • Audyt środowiska drukowania pozwalający na prawidłową ocenę infrastruktury środowiska druku, zbadanie rzeczywistych potrzeb firmy oraz wykrycie wszystkich miejsc, w których można wdrożyć oszczędności bez uszczerbku dla jakości i komfortu pracy.

Do każdego audytu sporządzamy raport dla Państwa Firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. "Rozwój działalności sektora usług w zakresie sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz udostępniania powierzchni dyskowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania" współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

This will close in 20 seconds